Volwassenen

ExTRA en Volwassenen en Ouderen
Ergotherapie helpt mensen die problemen ervaren in het dagelijks leven door ziekte, handicap, ouderdom of psychische problemen. Ergotherapie is erop gericht dat u weer zo zelfstandig mogelijk de dag door kan komen. Voorop staat een praktische aanpak van de activiteiten die voor u belangrijk zijn en problemen opleveren. Dat varieert van kleine hulpvragen als het aantrekken van de sokken, het snijden van eten, het opstaan uit bed tot complexere hulpvragen zoals huishoudelijk werk, van en naar school of werk gaan, dagbesteding blijven uitvoeren etc. ExTRA komt bij u thuis om te kijken welke beperkingen u in het dagelijks ervaart. Mogelijke oplossingen worden uiteindelijk met u besproken en in gang gezet.