Valpreventie

Wat is valpreventie?
In Nederland komt iedere 5 minuten een 65-plusser zo ernstig ten val, dat hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet. Veel van dit soort valincidenten zijn te voorkomen door tijdig in te grijpen. Door te screenen op de belangrijkste voorspellers kunnen ouderen met een verhoogd valrisico worden opgespoord en kan het valrisico verkleint worden. Dat is valpreventie.

Wat zijn de gevolgen van vallen?
Naast ernstig letsel, ziekenhuisopname en overlijden heeft onderzoek uitgewezen dat een val kan leiden tot valangst, functionele achteruitgang en vermijden van activiteiten met kans op verminderde mobiliteit en eenzaamheid.

Wat doet ExTRA met valpreventie?
Veel ouderen schatten de kans dat zij vallen laag in. Hierdoor kan het zo zijn dat zij niet echt openstaan voor valpreventie. Door screening door middel van een uitgebreide vragenlijst met testjes wordt het inzichtelijk hoe het staat met het valrisico en worden ze zich bewuster van hun eigen valrisico. Dit kan vervolgens bijdragen aan een positieve houding ten aanzien van het voorkomen van valongevallen en het vergroten van het vermogen tot zelfmanagement om valongevallen te voorkomen.